חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ועדות מלוות

בקיץ 2016 כינס וועד ראשי הרשויות את ארגוני החברה האזרחית והכריז על הקמת וועדות מלוות
כתשתית מקצועית ב 11 תחומים שונים. לכל וועדה מונו מספר ראשי רשויות ומספר ארגוני מגזר
שלישי כאשר בחלק מהרשויות מונו גם-כן מספר חברי כנסת.

עדכון ממרכז אינג'אז
המטרה הכוללת של הפרויקט במימון גלזר היא לחזק את היכולות של הרשויות המקומיות הערביות באמצעות כינוס ועדות מקצועיות של הוועד הארצי של ראשי רשויות, המורכבות מאנשי עירייה ואנשי מקצוע, במטרה לחלוק אתגרים משותפים. והזדמנויות ולגבש המלצות למדיניות ממשלתית שיגיבו לאתגרים והזדמנויות אלו.
מרכז אינג'אז ישמור באחריותו להוביל מאמצים אלו על ידי עבודה עם ארבע ועדות של הרשות הלאומית של ראשי רשויות מקומיות:
1. ועדת חינוך
2. ועדת איכות הסביבה
3. ועדה לעסקים קטנים, יזמות ופיתוח כלכלי
4. ועדת הרשויות המקומיות הערביות
5. ועדת כבאות והצלה
מאז העדכון האחרון, עבודת הוועדות התמקדה ב:
1. הפקת לקחים מהאתגרים וההצלחות של תוכנית החומש של הממשלה להחלטה 922
2- מתן קלט בונה ומושכל באמצעות הוועדה הלאומית למשרדי ממשלה מרכזיים בזמן שהממשלה מגבשת את תוכנית החומש הבאה שלה באמצעות הכנת סדרה של ניירות מדיניות וישיבות נרחבות.
לגבי הנקודה השנייה, נעשה מאמץ רב ללחוץ על הממשלה לשכנע את הממשלה שהתוכנית הבאה צריכה לכלול לקחים בשטח, וכי הממשל לא ישתמש ב"מלמעלה למטה" בעת יישום החלטה 922. על פי ההערכות, כי ההפרדה בין מציאות היכולות של עיריות ערביות ליישם את החלטה 922 לבין שאיפות הממשלה ליישם אותה עומדות במרכזם של רבים מהאתגרים בהם נתקלו במהלך יישום החלטה 922.
בחודשים האחרונים, הסוכנות והוועדות שלה פעלו ללא לאות כדי לתעל את הלקחים מהעולם האמיתי האלה למתכננים ממשלתיים בזמן שהם מגבשים סדרי עדיפויות, קובעים סטנדרטים ומקצים כספים ייעודיים. השיטה העיקרית ששימשה להעברת מידע זה מהסוכנות למשרדי הממשלה הייתה הכנת סדרה של ניירות מדיניות המתארים את ניתוח הנתונים ואת ההמלצות המתקבלות. להלן סיכום קצר של היעדים והפעילויות העיקריות שננקטו מאז הדוח האחרון שלנו באפריל 2021: