וועדות מלוות

בקיץ 2016 כינס וועד ראשי הרשויות את ארגוני החברה האזרחית והכריז על הקמת וועדות מלוות
כתשתית מקצועית ב 11 תחומים שונים. לכל וועדה מונו מספר ראשי רשויות ומספר ארגוני מגזר
שלישי כאשר בחלק מהרשויות מונו גם-כן מספר חברי כנסת.

 

עדכון ממרכז אינג'אז
המטרה הכוללת של הפרויקט במימון גלזר היא לחזק את היכולות של הרשויות המקומיות הערביות באמצעות כינוס ועדות מקצועיות של הוועד הארצי של ראשי רשויות, המורכבות מאנשי עירייה ואנשי מקצוע, במטרה לחלוק אתגרים משותפים. והזדמנויות ולגבש המלצות למדיניות ממשלתית שיגיבו לאתגרים והזדמנויות אלו.
מרכז אינג'אז ישמור באחריותו להוביל מאמצים אלו על ידי עבודה עם ארבע ועדות של הרשות הלאומית של ראשי רשויות מקומיות:
1. ועדת חינוך
2. ועדת איכות הסביבה
3. ועדה לעסקים קטנים, יזמות ופיתוח כלכלי
4. ועדת הרשויות המקומיות הערביות
5. ועדת כבאות והצלה
מאז העדכון האחרון, עבודת הוועדות התמקדה ב:
1. הפקת לקחים מהאתגרים וההצלחות של תוכנית החומש של הממשלה להחלטה 922
2- מתן קלט בונה ומושכל באמצעות הוועדה הלאומית למשרדי ממשלה מרכזיים בזמן שהממשלה מגבשת את תוכנית החומש הבאה שלה באמצעות הכנת סדרה של ניירות מדיניות וישיבות נרחבות.
לגבי הנקודה השנייה, נעשה מאמץ רב ללחוץ על הממשלה לשכנע את הממשלה שהתוכנית הבאה צריכה לכלול לקחים בשטח, וכי הממשל לא ישתמש ב"מלמעלה למטה" בעת יישום החלטה 922. על פי ההערכות, כי ההפרדה בין מציאות היכולות של עיריות ערביות ליישם את החלטה 922 לבין שאיפות הממשלה ליישם אותה עומדות במרכזם של רבים מהאתגרים בהם נתקלו במהלך יישום החלטה 922.
בחודשים האחרונים, הסוכנות והוועדות שלה פעלו ללא לאות כדי לתעל את הלקחים מהעולם האמיתי האלה למתכננים ממשלתיים בזמן שהם מגבשים סדרי עדיפויות, קובעים סטנדרטים ומקצים כספים ייעודיים. השיטה העיקרית ששימשה להעברת מידע זה מהסוכנות למשרדי הממשלה הייתה הכנת סדרה של ניירות מדיניות המתארים את ניתוח הנתונים ואת ההמלצות המתקבלות.
להלן סיכום קצר של היעדים והפעילויות העיקריות שננקטו מאז הדוח האחרון שלנו באפריל 2021:

ועדת החינוך

הוועדה שמה לה למטרה:

מתן המלצות מקצועיות בתחום החינוך הבלתי פורמלי העונות על צורכי הקהילה הערבית בתכנית החומש הממשלתית הבאה.
לספק המלצות מקצועיות הקשורות לתכנית לימודים פורמלית תוך התמקדות בשיפור התכנים, הגדלת הקצאות התקציב, אבטחת בית הספר, יצירת כיתות חדשות ושימוש בתקציבים לא מנוצלים.

הוועדה מורכבת מקבוצת אנשים בעלי ניסיון וקשרים בתחום החינוך ברשויות ובמועצות ערביות, לרבות בכירי הרשויות המקומיות, מנהלי מחלקות החינוך העירוניות, נציגי מחלקות נוער, אקדמאים ועוד. חברי הוועדה מתכנסים לפחות אחת לחודש ומעבירים באופן שוטף הזמנות לבכירים ממשרד החינוך שעבודתם מתמקדת בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי כאחד.

בין הפעילויות בהן השתתפה הוועדה

1- שיתוף פעולה עם פורום מנהלי מחלקות נוער
בשיתוף עם חברי פורום אינג'אז, שהוכן במאי 2021, עבדתי רבות על פיתוח נייר מדיניות שכותרתו "חינוך פורמלי ובלתי פורמלי העונה על הצרכים המיוחדים של הקהילה הערבית בישראל". הוא חלק מחבילת ניירות מדיניות רציניים שהוצגו לממשלה במסגרת ההיערכות לתכנית 550 של הממשלה.

2- פיתוח נייר מדיניות שכותרתו "חינוך בחברה הערבית ממשבר לצמיחה: חזון, אסטרטגיה ופיתוח החינוך הערבי".

3- לאחר הגשת נייר המדיניות למשרד החינוך, שינו את הקול קורא על סמך המלצות נייר המדיניות ולאחר מכן פרסמו את ההזמנות.

4- הוועדה ממשיכה לפעול עם פורום מנהלי מחלקות נוער למעקב אחר יישום הפרויקט וניצול התקציבים.

5- הקמת פורום שבו ארגונים ועמותות הפועלים עם צעירים במטרה להציג בפניהם את תכנית החומש

אמצו את מסמכי המדיניות הבאים במלואם עבור החלטת ממשלה 550

ביטול השביל הירוק בתכנית אתגרי החינוך הבלתי פורמלי (הדרך המחייבת את הרשויות המקומיות לבחור קורסים ותכניות מהמסלול".

בשיתוף משרד החינוך הרחבנו את הוועדה לתשע קבוצות עבודה המתמקדות בתחומים המרכזיים הבאים:
– חינוך בלתי פורמלי
– פיתוח תכניות לימודים
– מתקנים ותשתיות
– חינוך טכנולוגי
– חינוך ילדות מוקדם
– רכישת ידע ומיומנות
– הכנה להשכלה גבוהה
– מיגור האלימות

פגישות עם פקידי המשרדים

כל צוות משימה התכנס בקביעות בחודשים האחרונים וגיבש המלצות רלוונטיות לתחום המיקוד שלו שיטופלו בתוכנית הממשלה החדשה, וקיים מספר פגישות עם גורמי ממשל. יצוין כי ביום 4.10.2021 התקיימה ישיבה מרכזית עם מנכ"ל משרד החינוך וחברי ועדת החינוך.

ועדת איכות הסביבה

ועדת איכות הסביבה
הוועדה לאיכות הסביבה פועלת במסגרת הוועד הארצי של ראשי רשויות מקומיות ערביות ומהווה מודל בו מכונסות כל הרשויות המקומיות הערביות. עבודת הוועדה ופעילותה שמה לה למטרה לספק את הצרכים הבסיסיים והמרכזיים לפיתוח ריפוי בעיסוק וטיפול בנושאים בטווח הארוך של האתגרים והנזקים הסביבתיים המאפיינים את היישובים הערביים: הצורך להתחשב בצורה הוליסטית ורחב. , העלאת המודעות והחפיפה של המנגנון הפוליטי ברשויות המקומיות הללו, השקעה בגופים מקצועיים שהם מפתחים יוזמות חדשות ומגייסים תמיכה ומימון חיצוניים לביצוען.

 

עד אפריל 2021 פעלה הוועדה ב:
– פיתח נייר מדיניות שכותרתו "שיפור איכות הסביבה ברשויות המקומיות הערביות", אשר היווה אסמכתא מרכזית בדיונים בין נציגי הוועדות ונציגי הרשות לפיתוח כלכלי ומשרדי ממשלה נוספים.

ההמלצות הבאות אומצו בתכנית החומש:
1- הקצאת התקציב לפרויקטים של הפקת אנרגיה מתחדשת ברשויות המקומיות הערביות.
2- הקצאת תקציב לפרויקטים של התייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות הערביות
3- הקצאת תקציב להתקנת עמדות טעינה לרכב חשמלי בחברות ערביות.
4- מינוי מנהלי אנרגיה, קמפיינים פרסומיים, חינוך והכשרה להעלאת המודעות לאנרגיה מתחדשת.
5- הכשרת מנהיגות מקומית והעלאת המודעות הציבורית.
6- הגברת הפיקוח והיישום של סוגיות סביבתיות בחברות ערביות.
7- השקעה גדולה בתשתיות במגזר הערבי במטרה להגדיל את מספר המשפחות המחוברות לרשת הביוב.
8- הקצאת תקציב להקמה והעצמה של מחלקות לשיפור עירוני ברשויות המקומיות הערביות.
9- הקצאת תקציב להכנת תוכניות אב לטיפול בשינויי האקלים ברשויות הערביות על סמך סקר פגיעות. מתכנן תקציב.
10- הכנת תכנית אסטרטגית לפינוי פסולת לכל רשות מקומית בהנחיית יועץ תפעולי.
11- ביצוע סקר ההשפעות על הסביבה ביישובים הערביים הצמודים למחצבות והקצאת תקציב להקמת תחנות ניטור אוויר בישובים אלו.

 

מטרות הוועדה כוללות:

ועדת עסקים קטנים, יזמות ופיתוח כלכלי

מטרות הוועדה כוללות:

1. מיפוי וניתוח האתגרים בהם נתקלים ביישום תכנית 922 המתמקדת בפיתוח כלכלי של עיריות.
2. לגבש המלצות לקידום הפיתוח הכלכלי של ועדת קטאר בהתבסס על נתונים אלו, תוך התמקדות מיוחדת בקהילה העסקית וביחסים בין הקהילה העסקית לרשויות המקומיות.
3. שפר את זרמי ההכנסות של הרשויות המקומיות ואת יצירת ההכנסות הכוללת בתגובה לאתגרים והזדמנויות כלכליות היסטוריות ומתעוררות (כגון מגיפת COVID-19 והשפעותיה הכלכליות הרבות, שרבות מהן היו שליליות ביותר)
4. ניסוח והגשת המלצות רלוונטיות כדי ליהנות מתכנית החומש החדשה.

עבודת הוועדה עד כה הייתה ענפה וכללה פרויקטים במספר חזיתות, לרבות תשתיות עירוניות התומכות בפיתוח כלכלי.

כמו כן, לוועדה זו הייתה מערכת יחסים מתמשכת עם צוות החירום "חדר הניתוח" שהוקם בתחילת מגיפת הקורונה וממשיכה להשתתף בניתוחים השוטפים של ההשפעות הכלכליות (ואחרות) של המגיפה. , שחלקם צפויים להישאר לשנים רבות.

הוועדה השתתפה בפעילויות העיקריות הבאות

פיתוח נייר מדיניות לפיתוח עסקי, יזמות ותשתיות ארגוניות לקידום פיתוח כלכלי.
הוועדה עבדה על ניסוח נייר מדיניות המתווה עסקים קטנים רבים, יזמות ופלטפורמות/תשתיות לאתגרים והזדמנויות לפיתוח כלכלי הקשורים לשירותים, בנוסף למתן הצעות לטיפול בהם באמצעות מדיניות ממשלתית והקצאות תקציב.

– נייר המדיניות שימש בסיס לשיחות בין חברי הוועדה, הרשות הלאומית הגדולה יותר לעתיקות ומוזיאונים ונציגי משרדי ממשלה מרכזיים, בעיקר משרדי האוצר, הכלכלה והשוויון החברתי. במהלך שלושת החודשים האחרונים נערכו מספר פגישות עם נציגי משרד הכלכלה, ובפגישה שהתקיימה ב-17 באוקטובר 2021 סוכם על הקמת קבוצות עבודה ייעודיות להמשך פיתוח המלצות מדיניות, מ-Enjaz, Sekoi וג'יהאד נוספים. כמאמץ משותף בעבודתן של קבוצות עבודה אלו עם פקידי המשרד.

ההמלצות הבאות אומצו במלואן בתכנית החומש החדשה

1- הגדלת תקציב התפעול לסמכויות בתכנית
2- הגדלת ההון האנושי ברשויות המקומיות הערביות
3- שינויים בחישוב מענק ההסדר
4- שינויים במנגנון עריכת הרכיב המותנה
5- שיפור איכות השירותים ורמת החיים לתושבים בסוכנויות המשתתפות

ועדות וגופים שיוקמו:
– . צוות לחקור שינויים להענקת הסדר
מנכ"לי משרד הפנים ומשרד האוצר
– צוות משותף להקצאת תקציב להגדלת התקציב השוטף של הרשויות המקומיות בתכנית

הקמת מחלקה חדשה בשם "המחלקה לפיתוח כלכלי ואסטרטגי".
הכוונה היא לתמוך בעסקים קטנים ובינוניים ברשויות, פונקציה מנהלית חדשה זו תפקח ותעקוב אחר התשתיות הנחוצות לפיתוח ושגשוגם של עסקים קטנים ובינוניים, ותבצע פרויקטים שיגדילו את בסיס המס של הרשויות ו. לתרום משמעותית להכנסותיהם המחלקה הראשונה נפתחה בג'לג'וליה כחלק מפרויקט פיילוט.
ימי עיון וימי עיון
ב-29 ביוני 2021 קיימנו יום עיון בו נציגי הרשויות המקומיות המנהלות EEC חשבו על ניסיונם ושיתפו את האתגרים שלהם, בעוד שנציג משרד הפנים נתן הסבר מקיף על הדרישות והתנאים הנדרשים ליצירת EC.

יצירת ניירות מדיניות בשיתוף עם סיכוי-אופוק
אינג'אז בשיתוף עם סיכוי-אופוק, פרסמה נייר מדיניות משותף שכותרתו "הצעה לחלוקה מחדש של כספים לצמצום פערים" אשר בחן את מנגנוני חלוקת המימון מול זרמי המימון העיקריים של המטרה הרשמית שמטרתה לצמצם פערים בין הרשויות. המאמר כלל גם הצעה לתקן ולעדכן את המנגנונים והקריטריונים לחלוקת המימון בין הרשויות המקומיות כך שישקפו את עקרון הצדק החלוקתי.

ועדת הרשויות

 

ועדת הרשויות המקומיות מתמקדת בעיקר בחיזוק הכלכלה והחוסן של הרשויות המקומיות. מטרות הוועדה כוללות:

1. להבהיר את האתגרים המגוונים העומדים בפני הרשויות המקומיות במקסום התושייה הכלכלית והפגנת חוסן כלכלי מול אתגרים, היסטוריים ומתעוררים כאחד (למשל, מגיפת הקורונה)
2. ניסוח והצעת המלצות הקשורות לתושייה כלכלית וחוסן הקשורים להחלטה 292
3. עידוד רשויות מקומיות להפיק תועלת מתוכניות ותקציבים ממשלתיים עדכניים התומכים ביעדי הוועדה הכוללים.

עבודת הוועדה עד כה הייתה ענפה וכללה פרויקטים במספר מישורים, לרבות התייחסות לנוסחת הממשלה לקביעת ההקצאות העירוניות למענקי "גישור פערים". מענקים אלו מחלקים מדי שנה כ-500 מיליון שקל לעיריות שפעילותן נפגעת כלכלית.

בשיתוף עם "סיכוי-אופוק" עולה ממחקר כי הנוסחה המשמשת למענקים אלו מפלה באופן בלתי מידתי וללא הצדקה את הרשויות המקומיות הערביות. כמו כן, בשיתוף עם "סיכוי", ערכה הוועדה מחקר מקיף על אפיקי הכנסה תקציביים לרשויות מקומיות ערביות, לרבות הכנסות מארנונה למגורים ומסחר, ארנונה מאזורי תעשייה, מה שנקרא מענקים ממשלתיים "תקציביים" ומענקים להגבלת עיריות. . פערים כלכליים. מחקר זה וההמלצות הנלוות כוללים גם ניתוחים של ההשפעה הכלכלית של המגיפה.

יצירת נייר מדיניות בנושא חוסן פיננסי ברשויות המקומיות
העיתון היווה בסיס לשיחות בין אינג'אז, ועדת ראשי הרשויות הערביות, לבין משרדי ממשלה מרכזיים, במיוחד משרדי הפנים והצדק החברתי.
בין הנושאים הרבים המכוסים במאמר ניתן למנות "מענקי צמצום פערים", "מענקי התיישבות", המחסור החריף בהכנסות מארנונה עירונית מעסקים מקומיים והמחסור מתמשך באזורי תעשייה.

ועדת הצלה וכבאות


הוועדה החדשה שהוקמה הכינה נייר מדיניות שהוגש לרשות הכבאות, וההמלצות הבאות אומצו במלואן בתכנית החומש החדשה.
1- תוכנית להקמת וציוד של שמונה תחנות משנה וארבע תחנות התנדבותיות בחברות ערביות

2- הקצאת 80 מיליון שקלים להקמת שמונה תחנות משנה וארבע תחנות התנדבותיות