חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הקמת מינהלת אזור תעסוקה ואזורי מסחר

הקמת מינהלת אזור תעסוקה ואזורי מסחר

מטרת הקמת מינהלת: להבטיח התייעלות הרשות המקומית לניהול אזורי תעסוקה או אזורי מסחר ביישוב
במתכונת (one stop shop)OSS

הקמת המינהלת מאפשרת תהליך עבודה מבוקר של הרשות המקומית בניהול אזורי תעסוקה או אזורי מסחר הלוקח בחשבון את הצרכים והאינטרסים של היישוב תוך יצירת מערכת תומכת ביזמים ובעסקים הפועלים באזור התעסוקה.  ניהול על ידי המינהלת מאפשר גם טיפול יעיל בהיבטים התפעוליים ואספקת השירותים של הרשות המקומית תוך מתן תשתיות ותנאים הולמים לפעילות היזמים ובעלי העסקים. בנוסף מאפשרת המינהלת , קידום ההיבטים הכלכליים של הרשות המקומית באזורי התעסוקה.

זיהוי הצורך להקמת  OSS "מינהלת" אזורי התעסוקה  ומסחר

תיאור הפרוייקט:

מרכז אינג'אז מציע ללוות  את הרשות המקומית בהקמת מינהלת לניהול אזורי התעסוקה והמסחר במתכונת של (one stop shop)OSS  כאשר מדובר באזור תעסוקה של היישוב. בנוסף, מוצע לסייע לשילוב היישוב במינהלת אם היישוב שותף באזור תעסוקה אחר.

צימוד 

יועץ 

מומחה

תפקידי המינהלת:

  1. הקמת מסד נתונים: איסוף מידע ובניית מסד נתונים על המיזמים ושטחים פנויים: זיהוי יתרונות ובעיות ותמיכה בקבלת החלטות בתהליכי תכנון עסקיים-כלכליים של העירייה.
  2. הכנת תכנית עבודה מקושרת לתקציב העירוני לתפעול, אספקת שירותים ותחזוקה של אזור התעסוקה.
  3. תפעול ופיתוח מערך שירותים.

מה משיגים בסוף התהליך:

  1. מינהלת פועלת לניהול אזורי התעסוקה

  2. תאום עם יזמים הפועלים באזור