הקמת מינהלת אזור תעסוקה ואזורי מסחר

מטרת הקמת מינהלת: להבטיח התייעלות הרשות המקומית לניהול אזורי תעסוקה או אזורי מסחר ביישוב
במתכונת (one stop shop)OSS

הקמת המינהלת מאפשרת תהליך עבודה מבוקר של הרשות המקומית בניהול אזורי תעסוקה או אזורי מסחר הלוקח בחשבון את הצרכים והאינטרסים של היישוב תוך יצירת מערכת תומכת ביזמים ובעסקים הפועלים באזור התעסוקה.  ניהול על ידי המינהלת מאפשר גם טיפול יעיל בהיבטים התפעוליים ואספקת השירותים של הרשות המקומית תוך מתן תשתיות ותנאים הולמים לפעילות היזמים ובעלי העסקים. בנוסף מאפשרת המינהלת , קידום ההיבטים הכלכליים של הרשות המקומית באזורי התעסוקה.

זיהוי הצורך להקמת  OSS "מינהלת" אזורי התעסוקה  ומסחר

 • האם ביישוב קיים אזור תעסוקה או אזורי מסחר פעילים או רק מתוכננים?
 • האם מוגדר בעל תפקיד לניהול אזור התעסוקה או אזורי המסחר?
 • האם יש תקציב לניהול אזור התעסוקה או אזורי המסחר?
 • האם הרשות המקומית מספקת שירותים באזור התעסוקה או באזורי המסחר?
 • האם הרשות המקומית שותפה באזור תעסוקה עם יישוב אחר? במקרה זה הסיוע הוא לשילוב בתוך המינהלת הפועלת

תיאור הפרוייקט:

מרכז אינג'אז מציע ללוות  את הרשות המקומית בהקמת מינהלת לניהול אזורי התעסוקה והמסחר במתכונת של (one stop shop)OSS  כאשר מדובר באזור תעסוקה של היישוב. בנוסף, מוצע לסייע לשילוב היישוב במינהלת אם היישוב שותף באזור תעסוקה אחר.

 • ניתוח מצב קיים כללי (תמונת מצב)
 • מיפוי מאפייני היישוב
 • מיפוי צרכים כלכליים להקמת חכ"ל
 • מיפוי משאבים
 • ניתוח מנגנוני הניהול של הרשות המקומית באזורי התעסוקה והמסחר

צימוד 

יועץ 

מומחה

 • איגום הידע הקיים
 • ניתוח המערכת הארגונית ביישוב, הקמת המינהלת תוך הגדרת גבולות סמכות ואחריות חדשים
 • גיבוש תכנית עבודה מקושרת תקציב של הרשות המקומית לניהול אזורי התעסוקה והמסחר
 • גיבוש מערך שירותים ותפעול שוטף שלהם
 • הגדרת פרויקט לביצוע
 • רתימת שותפים
 • בנית תוכנית לפעולה

תפקידי המינהלת:

 1. הקמת מסד נתונים: איסוף מידע ובניית מסד נתונים על המיזמים ושטחים פנויים: זיהוי יתרונות ובעיות ותמיכה בקבלת החלטות בתהליכי תכנון עסקיים-כלכליים של העירייה.
 2. הכנת תכנית עבודה מקושרת לתקציב העירוני לתפעול, אספקת שירותים ותחזוקה של אזור התעסוקה.
 3. תפעול ופיתוח מערך שירותים.

מה משיגים בסוף התהליך:

 1. מינהלת פועלת לניהול אזורי התעסוקה

 2. תאום עם יזמים הפועלים באזור