הקמת חברה כלכלית

החברה הכלכלית (חכ"ל) היא כלי מרכזי וחשוב ביצירת וקידום פרויקטים כלכליים ביישוב. מטרת החברה הכלכלית היא יצירת וקידום פרויקטים כלכליים לרווחת תושבי העיר באמצעות משאבים עירוניים, ציבוריים ופרטיים המצויים בגבולות הרשות המקומית ואשר קידומם יבטיח תשואה חיובית, ציבורית חברתית וכלכלית ליישוב.

חברה זו פועלת כגוף עסקי שנמצא בבעלות מלאה של הרשות המקומית ושמטרתו רווחת תושבי היישוב. והחברה הכלכלית העירונית פועלת בשתי זרועות משולבות: ראשית, כגוף עסקי; ושנית, למען אינטרס חברתי-ציבורי. תפקידה של החברה הכלכלית הוא ליזום ולעודד יוזמות כלכליות ביישוב ולבצע פרויקטים עירוניים.. מקור ההכנסות של החברה הכלכלית הוא על-ידי  תקציב ייעודי מהעירייה, דמי ניהול פרויקטים וקולות קוראים ממשלתיים וחוץ-ממשלתיים.

במקומות בהן מזהים כי לא ניתן להקים חברה כלכלית מטרת התהליך תהיה להקים מנגנון חלופי לקידום הפיתוח הכלכלי ביישוב.

זיהוי הצורך:

בשלב מקדים מציעים לשאול מספר שאלות לגבי הצורך בתהליך בתוך הרשות.

 • האם היישוב בעל פוטנציאל לפיתוח כלכלי ולהקמת חכ"ל?
 • האם ישנם תכניות לפיתוח כלכלי בתוך הרשות?
 • האם היישוב בעל פוטנציאל למשיכת יזמים?
 • האם קיים אזור תעשיה/תעסוקה בתחומי שיפוט היישוב?
 • האם מוגדר ברשות תהליך או סל שירותים למען פיתוח כלכלי?
 • האם מנוהל מנגנון או תשתית המחברים בין הרשות המקומית לגורמים פוטנציאלים לפיתוח הכלכלה המקומית?
 • האם היו ניסיונות לפיתוח הכלכלה ביישוב?
 • האם קיים ברשות (פקיד/מחלקה) המתעסקים בפיתוח הכלכלי ביישוב?
 • האם המועצה המקומית אישרה הטבות ספציפיות ליזמים?

תיאור הפרוייקט:

מרכז אינג'אז מציע תהליך המוביל להקמת גוף (חכ"ל) בעל אופי משימתי ויעדים ברורים לפיתוח כלכלי ותעסוקתי ביישוב. נוסף על כך, תהליך זה מסייע באיתור פרויקטים בעלי פוטנציאל לצמיחה כלכלית ותעסוקתית ליישוב, ובהגדלת הכנסות הרשות המקומית.

מיפוי מצב קיים

 • ניתוח מצב קיים כללי (תמונת מצב)
 • מיפוי מאפייני היישוב
 • מיפוי צרכים כלכליים להקמת חכ"ל
 • מיפוי משאבים
 • בחירת שותפים רלוונטיים
 • הגדרת מצב מצוי ורצוי

צימוד 

יועץ 

מומחה

קבלת החלטות

 • • הגדרת מטרות, יעדי, יתרונות וחסרונות הקמת חכ"ל
 • חלוקת תפקידים בין השותפים
 • רתימת שותפים

בניית אסטרטגיה

 • איגום הידע הקיים
 • בניית תיקי פרויקט
 • רתימת שותפים• בניית תכנית עבודה שנתית או דו שנתית
 • מסלול טיפול ביזם
 • בניית וועדת היגוי
 • הגדרת אבני דרך
 • חלוקת תפקידים חדשה (במקרה וחל שינוי)

עבודה שוטפת

 • שיווק
 • היכרות עם הגורמים הרלוונטיים
 • מתן מידע מפורט
 • פגישות חודשיות של וועדת ההיגוי
 • פגישות רבעוניות עם ראש העיר ופקידי הרשות
 • שולחנות עגולים
 • מעקב שבועי

מה משיגים בסוף התהליך:

 1. מנגנון עירוני מתכלל לניהול וקידום הפיתוח הכלכלי ביישוב
 2. אפיון ערכים ייחודיים לפיתוח כלכלי
 3. תיקי פרויקט על בסיס מספר הזדמנויות יישוביות פרויקטליות לפיתוח כלכלי
 4. תיק שיווק ליזמים המרכז יתרונות יחסיים של היישוב והכולל נכסים פנויים, קרקעות וניתוח הטבות מדינה