חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הקמת יחידה לפיתוח כלכלי- אסטרטגי

חברה זו פועלת כגוף עסקי שנמצא בבעלות מלאה של הרשות המקומית ושמטרתו רווחת תושבי היישוב. והחברה הכלכלית העירונית פועלת בשתי זרועות משולבות: ראשית, כגוף עסקי; ושנית, למען אינטרס חברתי-ציבורי. תפקידה של החברה הכלכלית הוא ליזום ולעודד יוזמות כלכליות ביישוב ולבצע פרויקטים עירוניים.. מקור ההכנסות של החברה הכלכלית הוא על-ידי  תקציב ייעודי מהעירייה, דמי ניהול פרויקטים וקולות קוראים ממשלתיים וחוץ-ממשלתיים.

במקומות בהן מזהים כי לא ניתן להקים חברה כלכלית מטרת התהליך תהיה להקים מנגנון חלופי לקידום הפיתוח הכלכלי ביישוב.

זיהוי הצורך:

בשלב מקדים מציעים לשאול מספר שאלות לגבי הצורך בתהליך בתוך הרשות.

תיאור הפרוייקט:

מרכז אינג'אז מציע תהליך המוביל להקמת גוף (חכ"ל) בעל אופי משימתי ויעדים ברורים לפיתוח כלכלי ותעסוקתי ביישוב. נוסף על כך, תהליך זה מסייע באיתור פרויקטים בעלי פוטנציאל לצמיחה כלכלית ותעסוקתית ליישוב, ובהגדלת הכנסות הרשות המקומית.

מיפוי מצב קיים

צימוד 

יועץ 

מומחה

קבלת החלטות

בניית אסטרטגיה

עבודה שוטפת

מה משיגים בסוף התהליך:

  1. מנגנון עירוני מתכלל לניהול וקידום הפיתוח הכלכלי ביישוב
  2. אפיון ערכים ייחודיים לפיתוח כלכלי
  3. תיקי פרויקט על בסיס מספר הזדמנויות יישוביות פרויקטליות לפיתוח כלכלי
  4. תיק שיווק ליזמים המרכז יתרונות יחסיים של היישוב והכולל נכסים פנויים, קרקעות וניתוח הטבות מדינה