מרכז אינג'אז

מנוע הצמיחה המקצועי של הרשויות המקומיות הערביות בישראל.

רקע:

אינג'אז ("הישג" בערבית) הינה עמותה ללא מטרות רווח שנוסדה בשנת 2008 בהחלטה של הועד הארצי של ראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל, על ידי מר שאוקי ח'טיב- ראש ועד ראשי הרשויות דאז, ראשי רשויות ואקדמאיים. החלטה שבאה כבתגובה לתת-פיתוח של הרשויות המקומיות הערביות, ובמטרה לפתח ולהעצים את יכולות הרשויות למען קידום איכות החיים ביישובים הערביים.

חזון:

רשויות מקומיות מקצועיות, יזמיות וחדשניות הן המפתח לאיכות חיים גבוהה ביישובים הערבים.

משימה:

אנו רואים ברשויות המקומיות המפתח לאיכות חיים גבוהה ביישובים הערבים ומטרת המרכז היא לקדם בנייה ופיתוח יכולות ותשתיות של הרשויות המקומיות הערביות.

המשימה אותה חרתה אינג'אז על דיגלה היא קידום מקצועיות וחדשנות ברשויות המקומיות הערביות על ידי בנייה ופיתוח הכלים והתשתיות לפיתוח כלכלי-חברתי, במטרה להגדיל את רווחת התושבים ביישובים הערביים, להביא לאיכות חיים טובה יותר לכל תושבי הרשויות הערביות, לסגור את הפער הסוציו-אקונומי בין ערבים ויהודים ולסלול את הדרך לחברה שוויונית יותר.

מטרות:

  • לפעול לקידום רשויות מקומיות הפועלות באופן מקצועי, יזמי וחדשני החותרות לפיתוח כלכלי וחברתי.
  • לקדם בניית תשתיות מקצועיות להתפתחות השיח המקצועי ויחסי האמון ההדדיים בין השלטון הערבי המקומי לבין הפקידות הממשלתית, על מנת לחזק את מעורבות ההנהגה המקומית הערבית בתהליכי קבלת החלטות של השלטון המרכזי ועל מנת לחזק את הכרות השלטון המרכזי עם הצרכים של הרשויות המקומיות הערביות.
  • ייזום והובלת תהליכים של שינוי חברתי וייצור הזדמנויות מיטביות לפיתוח כלכלי אשר יעניקו לתושבים מציאות של יציבות כלכלית ושל רווחה.

דרכי הפעולה להשגת המטרות

  • בין הרשויות המקומיות הערביות לבין השלטון המרכזי למטרת שיפור הקשר ולקידום סוגיות כגון: חינוך, סביבה ותכנון והקצאת תקציבים לפיתוח כלכלי מוניציפאלי. במסגרת זו, פרויקט הדגל של המרכז הוא פורום המפגיש מאז 2011 ראשי רשויות ופקידים בכירים כפלטפורמה ללמידת עמיתים, יצירת שותפויות, השפעה על מדיניות ובניית אג'נדה משותפת להתמודדות עם דילמות ויצירת שינוי בנושאים הבוערים של השלטון המקומי הערבי. לצד זאת, פעילות מרכזית של המרכז היא הרחבת, העצמת והובלת הוועדות המלוות של הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות על ידי ועדות המשנה, במטרה לקדם, לעקוב ולהנגיש את החלטות הממשלה הרלוונטיות לפיתוח היישובים והרשויות הערביות.
  • בתוך הרשויות המקומיות הערביות בניית יכולות, ידע ומיומנויות על -ידי הקמה וקידום תשתיות ארגוניות והטמעת כלים ניהוליים מתקדמים לפיתוח כלכלי וארגוני. טיפוח שיתוף פעולה הפנים ארגוני, הבין רשותי ועם גורמים אזרחיים, על ידי שיתוף שיטות עבודה מומלצות וסיפורי הצלחה בין הרשויות השונות. במסגרת זו לאינג'אז מספר כלים ותוכניות עבודה גנריות לפיתוח כלכלי המוטמעות בתוך מספר רשויות.