מסלול טיפול ביזם

עסקים ויזמים מהווים מקור מרכזי לתעסוקה ולפיתוח כלכלי בכל ישוב בנוסף לתרומתם לצמיחה במשק, להגדלת היעילות, לצמצום הפערים ולחיזוק הלכידות החברתית. מטרת המסלול היא למנף את כלכלת העיר על ידי יצירת תשתית הכוללת את המידע והכלים החיוניים לתמיכה ביזמים המעוניינים להקים עסק בתוך היישוב.

הרשות המקומית ממלאת תפקיד מאוד משמעותי בעידוד מיזמים מכיוון שהיא נמצאת בפוזיציה המאפשרת לה להיות הגוף שמסוגל לעשות אינטגרציה בין כלל הגורמים המעורבים בהקמת מיזם/עסק ולספק את המידע הנדרש להצלחת התהליך.

מדובר בכלי שעושה סדר במידע והשירותים הנדרשים בצורה שתאפשר לרשות המקומית לדבר בקצב ובשפה של עולם העסקים ולהוביל תהליך יעיל של ייעוץ וליווי היזמים לכל אורך מסלול פעילותם וקבלת אישורים והיתרים מתאימים על מנת לקדם את האכלוס שלהם בתוך היישוב או באיזור התעשייה של הישוב.

זיהוי הצורך:

בשלב מקדים מציעים לשאול מספר שאלות לגבי הצורך בתהליך בתוך הרשות.

 • האם הישוב בעל פוטנציאל למשיכה של יזמים?**
 • האם ישנם יזמים/עסקים פעילים בתוך הרשות הדורשים שימור או חיזוק?**
 • האם מוגדר ברשות תהליך או סל שירותים עסקי למשיכה וטיפול ביזמים פוטנציאליים?
 • האם מנוהל מנגנון או תשתית המחברים בין הרשות המקומית לעסקים קיימים ופוטנציאליים?
 • האם היו מקרים בהם יזמים/עסקים עקפו את הרשות בעת הקמת היוזמה?
 • האם תהליכי העבר תועדו לתוך מתודולוגיה וכלי גנרי שימושי?
 • האם קיים גורם ברשות (פקיד/מחלקה וכד') אשר זמינים לקדם מסלול טיפול ביזם?**

תיאור הפרוייקט:

מרכז אינג'אז מציע תהליך המוביל את הרשות לבניית תשתית הכוללת את המידע והכלים החיוניים לתמיכה ביזמים המעוניינים להקים עסק בתוך היישוב. התכנון והיישום של התהליך יבוצעו בליווי מקצועי של מנהל פרויקט ויועץ אסטרטגי מומחה מטעם אינג'אז.

 • הצגת תוצרי המיפוי הראשוני.
 • הצגת צורך והזדמנויות
 • הצעת תהליך מותאם רשות
 • החלטה הדדית על יישום המסלול ברשות.
 • חלוקת תפקידים

צימוד 

יועץ 

מומחה

 • איגום ואיסוף מידע
 • בניית מערך של תכניות
 • בניית תיק שיווק ליזם
 • טיוב מנגנונים ושירותים לעסקים
 • מיפוי משאבים

קבלת החלטה על המשך/הפסקת הליווי המקצועי בתהליך יישום הפרויקט.

 • הגדרת פרויקט ממוקד
 • רתימת שותפים
 • בניית תכנית פעולה לפרויקט הכוללת יעדים ואבני דרך ברורים

מה משיגים בסוף התהליך:

 1. רשות המסוגלת להתנהל בשפה ובקצב של העולם העסקי.
 2. סל שירותים מיטבי לעסקים ויזמים, קיימים ופוטנציאליים.
 3. מערכת הפועלת בשיטה מערכתית ויעילה.
 4. תכנית פעולה של פרויקט ממוקד לפיתוח כלכלי.
 5. בסיס חזק להקמת גוף לפיתוח כלכלי (יחידה, חכ"ל וכד').

ערכים מוספים:

 1. תיק מידע ליזם ומתודולוגיה שימושית.
 2. יצירת קהילה של העסקים המקומיים. 
 3. אופציה לקבלת ליווי מקצועי בעת יישום פרויקט.