חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מסלול טיפול ביזם

הרשות המקומית ממלאת תפקיד מאוד משמעותי בעידוד מיזמים מכיוון שהיא נמצאת בפוזיציה המאפשרת לה להיות הגוף שמסוגל לעשות אינטגרציה בין כלל הגורמים המעורבים בהקמת מיזם/עסק ולספק את המידע הנדרש להצלחת התהליך.

מדובר בכלי שעושה סדר במידע והשירותים הנדרשים בצורה שתאפשר לרשות המקומית לדבר בקצב ובשפה של עולם העסקים ולהוביל תהליך יעיל של ייעוץ וליווי היזמים לכל אורך מסלול פעילותם וקבלת אישורים והיתרים מתאימים על מנת לקדם את האכלוס שלהם בתוך היישוב או באיזור התעשייה של הישוב.

זיהוי הצורך:

בשלב מקדים מציעים לשאול מספר שאלות לגבי הצורך בתהליך בתוך הרשות.

תיאור הפרוייקט:

מרכז אינג'אז מציע תהליך המוביל את הרשות לבניית תשתית הכוללת את המידע והכלים החיוניים לתמיכה ביזמים המעוניינים להקים עסק בתוך היישוב. התכנון והיישום של התהליך יבוצעו בליווי מקצועי של מנהל פרויקט ויועץ אסטרטגי מומחה מטעם אינג'אז.

צימוד 

יועץ 

מומחה

קבלת החלטה על המשך/הפסקת הליווי המקצועי בתהליך יישום הפרויקט.

מה משיגים בסוף התהליך:

  1. רשות המסוגלת להתנהל בשפה ובקצב של העולם העסקי.
  2. סל שירותים מיטבי לעסקים ויזמים, קיימים ופוטנציאליים.
  3. מערכת הפועלת בשיטה מערכתית ויעילה.
  4. תכנית פעולה של פרויקט ממוקד לפיתוח כלכלי.
  5. בסיס חזק להקמת גוף לפיתוח כלכלי (יחידה, חכ"ל וכד').

ערכים מוספים:

  1. תיק מידע ליזם ומתודולוגיה שימושית.
  2. יצירת קהילה של העסקים המקומיים. 
  3. אופציה לקבלת ליווי מקצועי בעת יישום פרויקט.