כל צוות משימה התכנס בקביעות בחודשים האחרונים וגיבש המלצות רלוונטיות לתחום המיקוד שלו שיטופלו בתוכנית הממשלה החדשה, וקיים מספר פגישות עם גורמי ממשל. יצוין כי ביום 4.10.2021 התקיימה ישיבה מרכזית עם מנכ"ל משרד החינוך וחברי ועדת החינוך.