ועדת החינוך

ועדת החינוך

הוועדה שמה לה למטרה:

מתן המלצות מקצועיות בתחום החינוך הבלתי פורמלי העונות על צורכי הקהילה הערבית בתכנית החומש הממשלתית הבאה.
לספק המלצות מקצועיות הקשורות לתכנית לימודים פורמלית תוך התמקדות בשיפור התכנים, הגדלת הקצאות התקציב, אבטחת בית הספר, יצירת כיתות חדשות ושימוש בתקציבים לא מנוצלים.

הוועדה מורכבת מקבוצת אנשים בעלי ניסיון וקשרים בתחום החינוך ברשויות ובמועצות ערביות, לרבות בכירי הרשויות המקומיות, מנהלי מחלקות החינוך העירוניות, נציגי מחלקות נוער, אקדמאים ועוד. חברי הוועדה מתכנסים לפחות אחת לחודש ומעבירים באופן שוטף הזמנות לבכירים ממשרד החינוך שעבודתם מתמקדת בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי כאחד.

בין הפעילויות בהן השתתפה הוועדה

1- שיתוף פעולה עם פורום מנהלי מחלקות נוער ופורם מנהלי מחלקות חינוך.

נערכו ניירות מדיניות בחינוך ובחינוך הבלתי פורמאלי והוגשו למשרדי הממשלה הרלוונטיים במסגרת החלטת הממשלה 922 ו 550.

2- מעקב אחרי יישום החלטות הממשלה 922 ו 550 בנוסף לניצול תקציבים בתחום.

אמצו את מסמכי המדיניות הבאים במלואם עבור החלטת ממשלה 550

ביטול השביל הירוק בתכנית אתגרי החינוך הבלתי פורמלי (הדרך המחייבת את הרשויות המקומיות לבחור קורסים ותכניות מהמסלול".

בשיתוף משרד החינוך הרחבנו את הוועדה לתשע קבוצות עבודה המתמקדות בתחומים המרכזיים הבאים:
– חינוך בלתי פורמלי
– פיתוח תכניות לימודים
– מתקנים ותשתיות
– חינוך טכנולוגי
– חינוך ילדות מוקדם
– רכישת ידע ומיומנות
– הכנה להשכלה גבוהה
– מיגור האלימות

פגישות עם פקידי המשרדים

כל צוות משימה התכנס בקביעות בחודשים האחרונים וגיבש המלצות רלוונטיות לתחום המיקוד שלו שיטופלו בתוכנית הממשלה החדשה, וקיים מספר פגישות עם גורמי ממשל. יצוין כי ביום 4.10.2021 התקיימה ישיבה מרכזית עם מנכ"ל משרד החינוך וחברי ועדת החינוך.