אקוסיסטים לפיתוח כלכלי-חברתי ביישובים הערבים

כלכלה יישובית שיש לה השפעות חברתיות היא אבן פינה לצמיחת כל יישוב. לרשות המקומית יש את היכולת לעשות אינטגרציה בין כלל הגורמים והגופים המעורבים בפיתוח הכלכלה והחברה ולספק את המידע הנדרש להצלחת האקוסיסטים. 

פיתוח כלכלה זו מקנה יסודות לצמיחה כלכלית, לחיזוק הלכידות החברתית ולצמצום הפערים בקרב האוכלוסייה. ביסוד האקוסיסטים לפיתוח כלכלי-חברתי עומדת התפיסה כי נדרש לאזן בין מכלול השפעות כלכליות, חברתיות, קהילתיות וסביבתיות ביישוב, תוך רתימת בעלי עניין רבים מקרב הארגונים ובעלי העניין, שהם שותפים מרכזיים בפיתוח היישוב בכלל, והאקוסיסטים בפרט. אקוסיסטים זה בא לספק את המצע הרעיוני והמעשי לניהול הרשויות המקומיות הערביות בגישה מערכתית תוך קידום תכניות ופעילויות בפיתוח הכלכלה, החברה, הקהילה והסביבה.

יש להדגיש, כי הרשות המקומית מתפקדת כגוף כלכלי הנדרש לפיתוח הכלכלה המקומית ולשמור על יציבות כלכלית ממסדית ומקומית על מנת להגיע לצמיחה כלכלית יישובית ולספק שירותים איכותיים לתושבים. 

זיהוי הצורך:

בשלב מקדים מציעים לשאול מספר שאלות לגבי הצורך בתהליך בתוך הרשות.

 • האם היישוב בעל פוטנציאל לפיתוח כלכלי אורבני?
 • האם ישנן תכניות לפיתוח כלכלי ברשות או בישוב?
 • האם יש תכניות לפיתוח חברתי, קהילתי ובסביבתי בממשק עם הפיתוח הכלכלי?
 • האם מוגדר ברשות תהליך או סל שירותים לאיכות חיים של התושבים?
 • האם מנוהל מנגנון או תשתית המחברים בין הרשות המקומית לגורמים פוטנציאלים לפיתוח והיבטים חברתיים וקהילתיים?
 • האם היו ניסיונות לפיתוח הכלכלה ביישוב?
 • האם קיים ברשות איש מקצוע או מחלקה המתעסקים בפיתוח הכלכלי ביישוב?

תיאור הפרוייקט:

מרכז אינג'אז מציע תהליך המוביל את אקוסיסטים לעשות מיפויים, תכניות ופרויקטים לפיתוח הכלכלה ביישוב, באמצעות בניית תשתית הכוללת את המידע והכלים החיוניים לפיתוח הכלכלה בתחומים שונים.

מיפוי מצב קיים

 • ניתוח מצב קיים (תמונת מצב)
 • מיפוי מאפייני היישוב
 • מיפוי משאבים
 • בחירת שותפים רלוונטיים
 • הגדרת מצב מצוי ורצוי

קבלת החלטות

 • הגדרת פרויקט ממוקד
 • רתימת שותפים
 • חלוקת תפקידים בין השותפים
 • קביעת יעדים ברורים

בניית אסטרטגיה

 • איגום הידע הקיים
 • בניית תיקי פרויקט
 • בניית תכנית עבודה שנתית או דו שנתית
 • מסלול טיפול ביזם
 • בניית וועדת היגוי
 • הגדרת אבני דרך
 • חלוקת תפקידים חדשה (במקרה וחל שינוי)

עבודה שוטפת

 • שיווק
 • היכרות עם הגורמים הרלוונטיים
 • מתן מידע מפורט
 • פגישות חודשיות של וועדת ההיגוי
 • פגישות רבעוניות עם ראש העיר ופקידי הרשות
 • שולחנות עגולים
 • מעקב שבועי

מה משיגים בסוף התהליך:

 1. מיפוי כללי למצב הקיים בפיתוח הכלכלה ביישוב
 2. הטמעת תכניות חינוכיות-כלכליות-חברתיות לפיתוח הכלכלה
 3. תיקי פרויקט לפיתוח הכלכלה משולב עם היבטים חברתיים, קהילתיים וסביבתיים
 4. בסיס חזק להקמת גוף לפיתוח הכלכלה ביישוב (יחדיה, חכ"ל וכדו').