חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אקוסיסטים לפיתוח כלכלי-חברתי

פיתוח כלכלה זו מקנה יסודות לצמיחה כלכלית, לחיזוק הלכידות החברתית ולצמצום הפערים בקרב האוכלוסייה. ביסוד האקוסיסטים לפיתוח כלכלי-חברתי עומדת התפיסה כי נדרש לאזן בין מכלול השפעות כלכליות, חברתיות, קהילתיות וסביבתיות ביישוב, תוך רתימת בעלי עניין רבים מקרב הארגונים ובעלי העניין, שהם שותפים מרכזיים בפיתוח היישוב בכלל, והאקוסיסטים בפרט. אקוסיסטים זה בא לספק את המצע הרעיוני והמעשי לניהול הרשויות המקומיות הערביות בגישה מערכתית תוך קידום תכניות ופעילויות בפיתוח הכלכלה, החברה, הקהילה והסביבה.

יש להדגיש, כי הרשות המקומית מתפקדת כגוף כלכלי הנדרש לפיתוח הכלכלה המקומית ולשמור על יציבות כלכלית ממסדית ומקומית על מנת להגיע לצמיחה כלכלית יישובית ולספק שירותים איכותיים לתושבים. 

זיהוי הצורך:

בשלב מקדים מציעים לשאול מספר שאלות לגבי הצורך בתהליך בתוך הרשות.

תיאור הפרוייקט:

מרכז אינג'אז מציע תהליך המוביל את אקוסיסטים לעשות מיפויים, תכניות ופרויקטים לפיתוח הכלכלה ביישוב, באמצעות בניית תשתית הכוללת את המידע והכלים החיוניים לפיתוח הכלכלה בתחומים שונים.

מיפוי מצב קיים

קבלת החלטות

בניית אסטרטגיה

עבודה שוטפת

מה משיגים בסוף התהליך:

  1. מיפוי כללי למצב הקיים בפיתוח הכלכלה ביישוב
  2. הטמעת תכניות חינוכיות-כלכליות-חברתיות לפיתוח הכלכלה
  3. תיקי פרויקט לפיתוח הכלכלה משולב עם היבטים חברתיים, קהילתיים וסביבתיים
  4. בסיס חזק להקמת גוף לפיתוח הכלכלה ביישוב (יחדיה, חכ"ל וכדו').