מסלול שילוב צוער

'צוערים לשלטון המקומי' הינה תכנית ייחודית הפועלת לשיפור השלטון המקומי על ידי טיפוח והכשרת קבוצת מנהיגות לניהול מקצועי בתחומים המוניציפליים.

התכנית מיועדת לצעירים ולצעירות מוכשרים בעלי מוטיבציה להשפיע, המבקשים לשלב מצוינות אקדמית ומצוינות חברתית על מנת להביא לשיפור איכות השלטון המקומי בפריפריה החברתית והגאוגרפית ובכך להוביל להקטנת פערים חברתיים וכלכליים בין הפריפריה למרכז ובין ציבורים שונים בחברה.

לשם מיצוי הפוטנציאל של התכנית לטווח ארוך ומתוך הרצון להתמודד עם אתגרי השלטון המקומי, הבוגרים יאיישו תפקידים שיביאו לחיזוק מטה הרשויות המקומיות, ולהחדרת תפיסה תכנונית כוללת וארוכת טווח לניהול הרשותי.

דוגמאות לתפקידי יעד עם סיום ההכשרה:

 1. עוזר מנכ"ל/ראש עיר לתחומי הערכה ומדידה, איגום ידע ומידע ותכניות עבודה.
 2. עוזר מנכ"ל/מנהל חברה כלכלית לנושאי פיתוח כלכלי ויזמות.
 3. רפרנט תכניות אב ופרויקטים (כפוף למנכ"ל או לראש מנהל רלוונטי).
 4. רפרנט תכנון (כפוף לראש רשות, מנכ"ל, מנהל יחידה אסטרטגית).
 5. מנהל פרויקטים בחברה הכלכלית.
 6. מתכלל/מתאם רשותי לחדשנות, גיוס משאבים ושיתופי פעולה חוץ ארגוניים: מגזר שלישי, רשויות שכנות, משרדי ממשלה (כפוף למנכ"ל).

זיהוי הצורך:

בשלב מקדים מציעים לשאול מספר שאלות לגבי הצורך בתהליך בתוך הרשות.

 • האם יש צורך בהוספת גורמי ביצוע לרשות?
 • האם יש פוטנציאל לקידום פרויקטים הדורשים כוח אדם מיומן?
 • האם יש צורך בכוח אדם חדש שיתווה חשיבה תוצאתית והחדרת כלי ניהול מודרניים?
 • האם יש צורך בכוח אדם שיחדיר חשיבה מכלילה ותכנון - ריכוז בנייתם או יישומם של תכניות אב, תכניות אסטרטגיות ותהליכי שינוי ארגוניים?
 • האם יש צורך בהטמעת 'קולטן חיצוני' ברשות שלוקח אחריות על זיהוי הזדמנויות, מענה ל'קולות קוראים', חדשנות, קשר עם משרדי ממשלה, מגזר עסקי ומגזר שלישי?

תיאור הפרוייקט:

מרכז אינג'אז מציע ללוות את הרשות בתהליך קליטת צוער אל תוך הרשות, משלב הגדרת הצורך ועד שלב השתלבות הצוער והכשרתו בהתאם לצרכי הרשות והתפקיד שהוא ממלא. מטרת המסלול היא להבטיח השתלבות אופטימלית של צוער בעל פוטנציאל לחזק ולתרום לרשות המקומית. יתרה מזאת, הפרויקט שם דגש על צמיחת הצוער בתוך הרשות על ידי ליווי מקצועי והצמדת מנטור מומחה עבורו.

מיפוי מצב קיים

 • ניתוח מצב קיים (תמונת מצב)
 • הגדרת צורך
 • מיפוי משאבים
 • הגדרת מצב רצוי
 • קבלת החלטה על יישום המסלול

קבלת החלטות

 • הגדרת המערכת בה ישתלב הצוער: תפקיד, מחלקה, תחום, פרויקט/ים.
 • הגדרת ממשק בין צוער לבין הממונה.
 • מענה על קול קורא "צוערים".

מיון והכנת תשתית

 • ביצוע תהליך מקצועי של ראיונות ומיון מועמדים.
 • פיתוח מסלול השתלבות.
 • פיתוח מסלול צמיחה.

קליטת צוער

 • ליווי מקצועי
 • תקופת הכשרה
 • הצמדת מנטור מומחה לצוער

מה משיגים בסוף התהליך:

 1. השתלבות כוח אדם  צעיר וגורם ביצוע מיומן ומוכשר לתוך הרשות.
 2. קליטה ייעודית לקידום פרויקט/פרויקטים ממוקדים.

ערך מוסף:

המדינה תשתתף במימון שכר הצוערים באופן יחסי לחוזקה הכלכלי של הרשות המקומית אליה שובץ הצוער.