חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מנוע הצמיחה המקצועית של הרשויות המקומיות הערביות בישראל

חזון: רשויות מקומיות מקצועיות, יזמיות וחדשניות הן
המפתח לאיכות חיים גבוהה ביישובים הערבים.

מרכז אינג'אז

אינג'אז ("הישג" בעברית) הינה עמותה א-מפלגתית ללא מטרות רווח שנוסדה בשנת 2008 בהחלטה של הועד הארצי של ראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל, ראשי רשויות ואקדמאיים. החלטה שבאה כבתגובה לתת-פיתוח של הרשויות המקומיות הערביות, ובמטרה לפתח ולהעצים את יכולות הרשויות למען קידום איכות החיים ביישובים הערביים.

14

שנים

הישגים

אינג'אז
פורום ראשי רשויות

מרכז אינג'אז הגדיר לו כמטרה מאז הקמתו לקדם בניית תשתיות מקצועיות להתפתחות הקשר המקצועי ויחסי האמון ההדדיים בתוך השלטון הערבי המקומי ובקשר מול הפקידות הממשלתית, על מנת לחזק את מעורבות ההנהגה המקומית הערבית בתהליכי קבלת החלטות של השלטון המרכזי ועל מנת לחזק את היכרות השלטון המרכזי עם הצרכים של הרשויות המקומיות הערביות.

פורום הגזברים

גזברי הרשויות המקומיות נמנים על הדרגים הבכירים בתוך הרשות ונחשבים לחוליה המרכזית בניהול החשבונאי של הרשות, בהיותם מכירים את צדי ההכנסות וההוצאות והאתגרים התקציביים מולם ניצבת הרשות, בנוסף להיכרות עם הפרויקטים השונים, היכרות עם שאר מחלקות הרשות, תהליכי רכש וספקים, וכן ניסיון בעבודה עם משרדי ממשלה. לאור זה אנו מזהים חשיבת רבה לכונן פורום המאגד את גזברי הרשויות.

ועדות מלוות

המטרה הכוללת של הפרויקט במימון גלזר היא לחזק את היכולות של הרשויות המקומיות הערביות באמצעות כינוס ועדות מקצועיות של הוועד הארצי של ראשי רשויות, המורכבות מאנשי עירייה ואנשי מקצוע, במטרה לחלוק אתגרים משותפים. והזדמנויות ולגבש המלצות למדיניות ממשלתית שיגיבו לאתגרים והזדמנויות אלו.

חדשות

תורמים