חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פורום ראשי רשויות בכירים

הקמת פורום הפועל משנת 2011

כחלק מדרכי הפעולה של אינג'אז להשגת מטרה זו, הוקם פורום הפועל משנת 2011 כספינת הדגל של מרכז אינג'אז למען פיתוח ובניית תשתיות מקצועיות בקרב השלטון המקומי הערבי.

הפורום מהווה פלטפורמה מקצועית שמפגישה אחת לרבעון מעל 45 ראשי רשויות, גזברים, מהנדסים ומנכ"לים מהרשויות המקומיות.

מטרת המפגשים הינה להעניק לראשי הרשויות והדרג הניהולי כלים מקצועיים לפיתוח הניהול וההנהגה ולהפגיש אותם עם בכירים בממשלה לדיון בסוגיות מקצועיות ובניית ערוצי תקשורת יעילים.

מפגשי הפורום משמשים ל:

פעילות הפורום בין השנים 2011 - 2018:

בשנים האחרונות נפגש הפורום בין 3-4 פעמים בשנה במסגרת כנסים המתפרסים על יומיים או שלושה ומתמקדים בנושאים שונים כגון, פיתוח כלכלי, מו"מ וכד'. לכל כנס הגיעו 15-20 ראשי רשויות בנוסף ל- 25-40 פקידים בכירי

מתי:

תוכן:

משתתפים חיצוניים:

לו"ז:

ינואר, 2018

מיומנויות מו"מ

ג'לאל ספדי- מנהל אגף חברה ערבית במנהל חברה ונוער

עובד יחזקאל- מזכיר הממשלה לשעבר

 

אפריל, 2018

פיתוח כלכלי ברשויות

מקומיות ערביות

גיא סמט- סמנכ"ל פנים, המשרד להגנת הסביבה

אורי טל- מרכז תחום פסולת יבשה ואחראי על תכנית "סביבה שווה", המשרד להגנת הסביבה.

שרף חסאן – חוקר ומרצה באוניברסיטת תל אביב – יו"ר ועדת המעקב לחינוך הערבי                                 

ד"ר נילי שחורי- מומחית לתחום תכנון עירוני ופיתוח כלכלי, וחלק מצוות אינג'אז.

נציגים מחברת החשמל