חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פרוייקטים ושירותים

מרכז אינג'אז מציע מספר שירותים מובנים ומבוססים על כלים גנריים ותכניות עבודה מפורטות, הייעודיים לבניית יכולות, ידע ומיומנויות על -ידי הקמה וקידום תשתיות ארגוניות והטמעת כלים ניהוליים מתקדמים לפיתוח כלכלי וארגוני בתוך הרשויות.

 

מסלול טיפול ביזם

הקמת חברה כלכלית

אקוסיסטים לפיתוח כלכלי-חברתי ביישובים הערבים

הקמת מינהלת אזור תעסוקה ואזורי מסחר

מסלול שילוב צוער

על השירותים:

  • השירותים הינם מודולריים וניתנים להתאמה לכל רשות בהתאם למאפייניה וצרכיה ובכפוף לשלב אפיון מקדים שמתבצע בשת"פ על-ידי הצוות של אינג'אז והצוות של הרשות המקומית ובאמצעות כלי מיפוי מקצועיים
  • בהתאם לתוצאות המיפוי והבדיקה של המצב קיים, מתקבלת החלטה להרמת אחד או יותר מהפרויקטים הבאים כמענה למאפיינים ולצרכים של הרשות