ועד מנהל

ועד מנהל מרכז אינג'אז

קאסם אבו ריא
מנכ"ל עיריית סכנין ויו"ר הועד המנהל של אינג'אז

מודר יונס- ראש מעוצה מקומית עארה-ערערה ויו"ר הועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות

פרופ' ניהאיה דאוד - פעילה חברתית ופמיניסטית ומרצה באוניברסיטת בן גוריון

ד"ר רנא זהר
פעילה חברתית ופמיניסטית ומרצה באוניברסיטת חיפה ומכללת עמק יזרעאל

ראגי מנסור
מנכ"ל עיריית נצרת לשעבר

מאזן עדוי
ראש מעוצה מקומית טורעאן ומזכיר הועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות

סאמי מרגיה
גזבר מעוצה מקומית יפיע

עבד אלסלאם דראושה
ראש מעוצה מקומית איכסאל לשעבר

איפא סמעאן
מנהלת מחלקת רווחה במעוצה מקומית גוש חלב

האשם עבד אלרחמאן
ראש עיריית אום אלפחם לשעבר

פאיז אבו סהיבאן
ראש עיריית רהט וסגן יו"ר הועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות

ועדת ביקורת

אידגאר דקואר
ראש מעוצה מקומית פסוטה

ריאד קבהא
ראש מעוצה מקומית בסמה לשעבר

חאלד עואד
גזבר עיריית טמרה