ועד מנהל

ועד מנהל מרכז אינג'אז
קאסם אבו ריא

מנכ"ל עיריית סכנין ויו"ר הועד המנהל של אינג'אז

פרופ' ניהאיה דאוד

פעילה חברתית ופמיניסטית ומרצה באוניברסיטת בן גוריון

מודר יונס

ראש מעוצה עארה-ערערה ויו"ר הועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות

ד"ר רנא זהר

פעילה חברתית ופמיניסטית ומרצה באוניברסיטת חיפה ומכללת עמק יזרעאל

מאזן עדוי

ראש מעוצה מקומית טורעאן ומזכיר הועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות

איפא סמעאן

מנהלת מחלקת רווחה במעוצה
מקומית גוש חלב

סאמי מרגיה

גזבר מעוצה מקומית יפיע

ראגי מנסור

מנכ"ל עיריית נצרת לשעבר

פאיז אבו סהיבאן

ראש עיריית רהט וסגן יו"ר הועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות לשעבר

עבד אלסלאם דראושה

ראש מעוצה מקומית איכסאל לשעבר

האשם עבד אלרחמאן

ראש עיריית אום אלפחם לשעבר

ועדת ביקורת
אידגאר דקואר

ראש מעוצה מקומית פסוטה

ריאד קבהא

ראש מעוצה מקומית בסמה לשעבר

חאלד עואד

גזבר עיריית טמרה