Search
Close this search box.

Media

המדינה תיתן תקציבים - ראשי הרשויות צריכים לדעת לנצל אותם

איל קנץ | 07.11.2016 | Themarkerthk

כל עוד המדינה לא תפשיר קרקעות לנדל”ן מניב ארנונה ביישובים הערביים – הם ייוותרו תלויים בתקציבי המדינה

 

פאדי סמעאן | 30.09.2017 | Themarkerthk

קיים ניסיון של משרד החינוך להוספת תקציבים ולתמיכה בבתי הספר היסודיים החלשים ובחטיבות הביניים החלשות, אך זהו ניסיון עמום שלוקה בחסר

 

יניב שרון | 2.2.2022 | דבר

“במקום לטפל בארגוני פשע, הממשלה משאירה את האלימות ומעבירה את התקציב לגורמים חיצוניים שמטרתם לצבור רווחים”

מחיר למשתכן - גם ביישובים ערביים

איל קנץ | 26.08.2015 | Themarker

היעדר של היצע דיור זמין גורם לבעלי הקרקעות הפרטיות לשמור על אדמתם, וכשאין תמריצים למכירה – ערך הקרקע מרקיע שחקים

המודל הכלכלי שיאפשר לרשויות הערביות לשגשג

ג’ידא רינאוי-זועבי | 10.11.2015 | Themarker

כדי לקדם כלכלה משגשגת ביישובים וברשויות הערביות, צריך לאמץ גישה פרואקטיבית – ליצור פיתוח כלכלי, ליצור הצלחות וליצור דמויות מוניציפליות לחיקוי

אסור להחמיץ את התוכנית
למגזר הערבי

איל קנץ | 25.01.2016 | Themarkerthk

התוכנית החדשה לפיתוח כלכלי לחברה הערבית עלולה להיקבר בדפי ההיסטוריה – לכן יש להיערך לעבודת מעקב מקצועית, שתכלול שיתוף פעולה בין הממשלה לראשי 

להשקיע בערבים על
חשבון ההתנחלויות

גאידא רינאוי זועבי | 07.09.2015 | Themarker

על מנת לפעול לקידום חברה שוויונית יותר, לא די בחלוקת הכנסות נכונה יותר. צריך להביא גם לביטולם של עיוותים הפוכים, דוגמת זה שיוצרת החטיבה להתיישבות

הרשויות הערביות לא ערוכות
למשבר

ג’ידא רינאוי זועבי | 03.01.2011 | Themarker

השריפה בכרמל חשפה שוב את חוסר התפקוד המשווע של ממשלת ישראל ואת חוסר יכולתה לספק מענה הולם לצרכיהם הבסיסיים של אזרחיה בעתות חירום. 

תקציבים לבדם לא יושיעו 
את הרשויות הערביות

איל קנץ | 30.12.2014 | Themarker

בעשור האחרון הממשלה מפנה תקציבים משמעותיים לפיתוח כלכלי בחברה הערבית. אך תקציבים לבדם אינם הפתרון. ללא מערכת המאפשרת את ניצולם – הם כלא היו

להשקיע בערבים על
חשבון ההתנחלויות

גאידא רינאוי זועבי | 07.09.2015 | Themarker

על מנת לפעול לקידום חברה שוויונית יותר, לא די בחלוקת הכנסות נכונה יותר. צריך להביא גם לביטולם של עיוותים הפוכים, דוגמת זה שיוצרת החטיבה להתיישבות

הרשויות הערביות לא ערוכות
למשבר

ג’ידא רינאוי זועבי | 03.01.2011 | Themarker

השריפה בכרמל חשפה שוב את חוסר התפקוד המשווע של ממשלת ישראל ואת חוסר יכולתה לספק מענה הולם לצרכיהם הבסיסיים של אזרחיה בעתות חירום. 

תוספת הארנונה אינה
מספיקה

ג’ידא רינאוי-זועבי | 07.09.2014 | Themarker

חלוקת ההכנסות היא צעד שיוצר בסיס טוב, אבל היא אינה יכולה להישאר צעד בודד. שנה חלפה מאז שהתחילו לפעול ועדות משרד הפנים  לבדיקת גבולותיהן של רשויות בדרום.