מן התקשורת

מן התקשורת
התלמידים הערבים עדיין מופלים לרעה

קיים ניסיון של משרד החינוך להוספת תקציבים ולתמיכה בבתי הספר היסודיים החלשים ובחטיבות הביניים החלשות, אך זהו ניסיון עמום שלוקה בחסר.