חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פורום יחידות הנוער ברשויות המקומיות הערביות

רקע:

פורום יחידות הנוער ברשויות המקומיות הערביות הוא יוזמה ראשונה מסוגה למרכז אינג'אז – המרכז המקצועי לפיתוח את השלטון מקומי ו ועדת המעקב לעייני חינוך ערבי, בשיתוף הועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות.

הפורום הזה שואף למסגר את מנהלי מחלקות הנוער, ללוות אותם מקצועית, ליזום ימי עיון ולגבש ניירות מדיניות בתחום החינוך הבלתי פורמאלי, חינוך לערכים, שייכות, התנדבות, קידום עבודת צוות, יוזמות חינוכיות, מאבק משותף להשגת זכויות החברה הערבית בתחום החינוך המשלים, ופועלה בקרב צעירים, התמודדות ביחד עם אתגרים, ותמיכה למנהלות ומנהלי יחידות הנוער לאור האתגרים העומדים בפניהם.

מטרות הפורום

  1. הצגת חזון חינוכי לחידוד וגיבוש הזהות באמצעות קידום חינוך בלתי פורמלי והתאמת תכניות חינוכיות למאפיינים הלאומיים והתרבותיים של החברה הערבית וצרכיה

2. עידוד היוזמה, לקיחת אחריות והשתתפות פעילה בהשפעה על התכנים והערכים המועברים בפעילויות ובתוכניות.

3. העלאת המודעות לאתגרים ולסכנות הניצבות בפני העבודה בקרב צעירים בכלל ובהיבטים הקשורים לזהות לאומית ושייכות בפרט.