חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פורום גזברים

רקע:

ביום24.10.2021 אישרה הממשלה את ההחלטה 550, בהקצאה תקציבית של 30 מיליארד ₪ במגוון תחומים, כתוכנית לביצוע במשך 5 שנים לפיתוח כלכלי חברתי ביישובים הערביים. כחלק מתהליכי הלמידה והפקת הלקחים מההחלטה הקודמת 922, ובשל היעדרם של תוכניות עבודה העונות על צרכי החברה הערבית והיכולת המקצועית המסוגלת לעקוב אחר יישום התוכניות, אנו מאמינים כי הנסיבות הנוכחיות סוללות את הדרך ליישום טוב יותר ומיצוי תקציבים מתוקף החלטה 550. לציין כי מרבית היישום של סעיפי ההחלטה 550 נתון בידי הרשויות המקומיות בשיטת "הקולות קוראים", מה שמחייב את הרשויות המקומיות לפעל ביתר שאת למיצוי מירבי של סעיפי התוכנית והמשאבים שהיא מקצה, ועל כן, ועד ראשי הרשויות, ארגוני החברה האזרחית השותפים והרשויות המקומיות עצמן, מגבירים את ההיערכות שלהם דרך תכוניות עבודה, מעקב ודיונים תכופים מול משרדי הממשלה המעורבים.

פורום הגזברים

גזברי הרשויות המקומיות נמנים על הדרגים הבכירים בתוך הרשות ונחשבים לחוליה המרכזית בניהול החשבונאי של הרשות, בהיותם מכירים את צדי ההכנסות וההוצאות והאתגרים התקציביים מולם ניצבת הרשות, בנוסף להיכרות עם הפרויקטים השונים, היכרות עם שאר מחלקות הרשות, תהליכי רכש וספקים, וכן ניסיון בעבודה עם משרדי ממשלה. לאור זה אנו מזהים חשיבת רבה לכונן פורום המאגד את גזברי הרשויות.

הפורום המתגבש נועד לעקוב ולפקח על יישום תוכנית החומש 550, דרך הנחת היסוד לפלטפורמה מקצועית מתמשכת המייצג את כוחות השטח מקרב הרשויות המקומיות הערביות, דרך אימוץ מודלים של שיטות עבודה מומלצות בשדה העירוני, רכישת כלים מקצועיים, למידת עמיתים ומיקסום יכולות פנימיות, לצד מעקב שוטף אחר החלטות ממשלה ומיצוי מקסימלי של המשאבים מכוחם.

שיטות וחלוקת העבודה

פורום הגזברים יהיה מורכב משלוש קבוצות עבודה מרכזיות, שיעקבו אחר יישום וביצוע החלטה 550:8

  • הקבוצה הראשונה: מעקב אחר ביצוע החלטת ממשלה 550. מעקב עם המשרד לשוויון חברתי והרשות לפיתוח כלכלי אחרי ביצוע סעיפי ההחלטה, בכדי להבטיח ניצול מקסימלי של התקציבים, כיצד נוצלו התקציבים, באיזו מידה, הפרויקטים שנערכו, מסגרות זמן היישום ורמת הניצול.

תגבור מענקי האיזון: 200 מיליון ש"ח כסף תוספתי בכל שנה התחל משנת 2022, לעקוב אחר הגעת המענקים לרשויות הערביות. כמו כן, הקבוצה תקיים תקשורת רציפה עם ועד ראשי הרשויות ומשרדי הממשלה הרלוונטיים.

 

  • הקבוצה השנייה: קבוצה זו תעבוד ברמה של הרשויות המקומיות עצמן, למידת עמיתים לתגבור וניצול תקציבים, קולות קוראים ומיצוי משאבים, בשיתוף פעולה הדוק עם ועד ראשי הרשויות וארגוני חברה אזרחית מעורבים, כדי למפות את האתגרים והחסמים המעכבים את הניצול בשטח, ולהעלות אותם בפני משרדי הממשלה הרלוונטיים לקידום פתרונות יעילים. 
  • הקבוצה השלישית: הקבוצה תעסוק אד-הוק בקרן לצמצום פערים ומענקי איזון (ועיון בתכנים), לעסוק בתיקון נוסחת גדיש/הנוסחה המתגבשת. הכנת ניירות עמדה עם ובהובלת הוועד הארצי, ביחד ובשיתוף "ועדת הרשויות המקומיות" בניהול אינג'אז, ובשיתוף עמותת סיכוי. ניתוח התקציבים ומידת התאמתם לרשויות הערביות, ותפעל להבטיח שהקריטריונים של הקרן לצמצום פערים והרשויות המקומיות יהיו ברות השגה. במקביל, קבוצה זו תפעל מול משרד הפנים להגדלת ההכנסות ממסים