חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מרכז אינג'אז קיים פורום הרשויות המקומיות הערביות

מרכז אינג'אז – המרכז המקצועי לפיתוח רשויות מקומיות ערביות, קיים את פורום ראשי הרשויות הערביות במלון רמדה, נצרת. במטרה לחזק את ההנהגה המקומית בחברה הערביות ולהגביר את יעילות עבודת הרשויות המקומיות הערביות.

את המפגש פתח מר עימאד ג'ראיסי, מנכ"ל מרכז אינג'אז, מודה למשתתפים המכובדים, תוך שימת דגש על חשיבות הפורום בהיותו פלטפורמה מקצועית המאמינה בערכים יומיומיים ובשיח דמוקרטי ושואף להעצים את מעמדה של החברה הערבית ולשפר את חייה היומיומיים. תוך שמירה על הפרטיות של האזרחים הערבים כמיעוט במדינה.

המפגש הכיל  הצגה של גברת לילה סויד, מנהלת פרויקטים ב-במרכז אינג'אז, על היעדים והחזונות העתידיים של הפורום, תוך ציון החשיבות של השתתפות היעילה של המנהיגים בהשתתפות במפגשים עתידיים על מנת להשיג את המספר הגדול ביותר האפשרי של כלים ומיומנויות להגברת המנהיגות המקומית בערים הערביות. המפגש כלל גם סדנה שהעבירה יועצת הרגולציה רולה אתאמנה בשיתוף לילה סויד הסדנה התמקדה בנושא ניתוח מדיניות ציבורית למציאות המקומית וניתוח חוזקות וחולשות, בנוסף לניתוח התלות ופוליטית, כלכלית, חברתית תנאים וטכנולוגיה המשפיעים במישרין או בעקיפין על המציאות של הערים הערביות.

במהלך המפגש צוין גם כי מרכז אינג'אז לקח יוזמה בשנה האחרונה להקמת "קהילת אינג'אז" המיוצגת על ידי פורומים כמו פורום הגזברים ופורום יחידות הנוער. זאת מתוך חזון הישגי בכך שהפורומים הללו משמשים מנוף מקצועי לרשויות המקומיות הערביות, שכן המרכז פועל רבות לבניית פורומים שמטרתם להעלות את המקצועיות של הרשויות המקומיות הערביות, שישפרו את איכות החיים עבור אזרחים ערבים במדינה.

Facebook
Telegram
LinkedIn
WhatsApp