חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מרכז אינג'אז מסכם מפגשי פורום ראשי רשויות ערביות לשנת 2022

לאחרונה קיים מרכז אינג'אז – המרכז המקצועי לקידום הרשויות המקומיות הערביות, מפגש סיכום לפורום ראשי רשויות ערביות לשנת 2022. פורום זה כלל שורה של מפגשים בהם השתתפו ראשי רשויות ערביות לדיון סביב נושאים רבים בעלי חשיבות רבה לרשויות המקומיות הערביות כמו: פיתוח השיח הדמוקרטי ושיתוף הציבור, שיפור, קידום ופיתוח המקצועיות של ראשי הרשויות והצגת כלי עבודה חדשים למעקב מקצועי לתוכנית הכלכלית 550.

בארבעת המפגשים של הפורום ניעשה ניתוח מעמיק לנקודות החוזק והחולשה של הרשויות המקומיות הערביות ונבנתה אסטרטגיות להתמודדות עם החולשות וניצול החוזקות של רשויות אלה כדי לשפר את ביצועיהן ולשפר את רמת השירותים שהן מספקות לתושביהן.

במפגש הרביעי והאחרון של הפורום לשנת 2022 הציג מרכז אינג'אז נייר מדיניות שסיכם את עבודת הפורום וכלל קריאה אנליטית למציאות החברה הערבית בארבעה צירים עיקריים: פוליטי, חברתי, כלכלי וטכנולוגי. כמו כן, נייר זה כלל שורה של המלצות וצעדים מעשיים שהפורום ינקוט בשנת 2023. צעדים אלה מקבלים חשיבות רבה לאור האתגרים הפוליטיים החדשים שהחברה הערבית מתמודדת איתם לאחרונה.

לאור כל ארבעת מפגיש הפורום השתתפו ראשי רשויות ערביות מאזורים שונים, גליל, משולש ונגב, בנוסף ליועצי הוועד הארצי של ראשי רשויות ערביות ו מומחים בשלטון המקומי הערבי. את המפגשים הנחו היועצת הארגונית רולה עתאמנה ומנהלת הפרויקט במרכז אינג'אז לילא סוויד.

Facebook
Telegram
LinkedIn
WhatsApp