המדינה תיתן תקציבים – ראשי הרשויות צריכים לדעת לנצל אותם