חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הכנס השנתי לשלטון המקומי

מרכז אינג'אז, בשיתוף עם הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות, יזם את הכנס השנתי הראשון לשלטון המקומי הערבי ביום 10.5.23 שהתקיים במלון רמאדה בנצרת. בכנס השתתף ציבור רחב (יותר מ-300 משתתפים) שכלל את מנכ"ל משרד הפנים ומנכ"ל המשרד לשוויון חברתי, מעל 55 ראשי רשויות מקומיות ערביות מאזור הגליל, המשולש והנגב, עובדים בכירים במשרדי הממשלה הבאים: הפנים, השוויון החברתי, האוצר והחינוך, בנוסף לעובדי רשויות מקומיות בגליל, המשולש והנגב שכללו: 58 גזברים, 46 מנכ"לים, עשרות מהנדסים ומנהלי מחלקות חינוך ויחידות נוער וממצי משאבים, בנוסף למנכ"לי ונציגי ארגוני חברה אזרחית, נציגים של קרות פילנטרופיות ונציגי ציבור. הכנס חתר להציג את המעקב אחרי היישום של החלטות ממשלה לחברה הערבית 550 ו-1279, מעקב אחרי ניצול התקציבים, הצגת נתונים חדשים, ניהול דיון סביב החסמים וההזדמנויות ששתי ההחלטיות הממשלתיות הביאו והציבו בצל המציאות הפוליטית המורכבת בישראל, במיוחד השלכותיה על החברה הערבית והרשויות המקומיות הערביות בכלל, ועל יישום ההחלטות הממשלתיות בפרט. כמו כן, חתר הכנס לניהול שיח מקצועי וענייני בין מנכ"לי משרדי הממשלה ונציגי השלטון המקומי הערבי, וזאת במטרה להגיע לפתרונות מקצועיים וחיזוק שיתופי הפעולה בין הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות, מרכז אינג'אז, ארגוני החברה האזרחית והנציגים הבכירים של משרדי הממשלה.

Facebook
Telegram
LinkedIn
WhatsApp