חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אסטרטגיית אינג'אז

אינג'אז: אסטרטגיית תוכניות חמש שנים

מטרת התוכנית האסטרטגית הינה להגדיר את הכיוונים האסטרטגים של ארגון אינג'אז לשנים 2021-2026 . עדכון מיקודי ודרכי הפעולה של הארגון יתבצע לאורך שנים אלה ואין משמעותו זניחה מידית של כיוונים או פרויקטים עכשוויים. המסמך מתבסס על הערכת מצב ומיקוד השאלות האסטרטגיות אשר הוצגו להנהלת הארגון הצוות והוועד המנהל ועל תוצאות דיונים אשר נעשו במטרה לענות על שאלות אלו. המסמך מסיים את שלב הגדרת האסטרטגיות, כפי שהוגדר בתוכנית הפיתוח הארגוני הדו -שנתית , ואחרי אישורו מתחיל שלב הגדרת תוכנית עבודה רב שנתית למימוש בפועל של האסטרטגיות.