תוכנית ממשלתית לפיתוח כלכלי בחברה ערבית-ניתוח שלב 2

10-02-2016 - 12:30
בהמשך לעבודת מרכז אינג'אז על ניתוח ומעקב אחרי תכנית הממשלה לפיתוח כלכלי לאוכלוסייה הערבית (תכנית 922), אנו מצרפים לכם קובץ ניתוח שלב שני של התוכנית.
מסמך זה מחלק את התכנית לפי:
1. פירוט התקציבים המופנים לאוכלוסייה הערבית:
1.1 סכומים מוחלטים המופנים מהמשרדים השונים לטובת פיתוח האוכלוסייה הערבית.
1.2 שיעורי הקצאה שנקבעו כחלק מבסיס תקציבי המשרדים השונים
2. לוחות זמנים להכנת תכניות.
3. יעדים נקודתיים.
4. מינוי רכזים והקמת צוותים.
 
בשלבים הבאים, אנו נפרט עבורכם את התקנות התקציביות ונתחיל בהנגשה של המידע הדרוש למען ניצול התקציבים.
 
נשמח להמשיך לקבל פניות ושאלות בנושא.
בהצלחה לכולנו.
 
בכבוד רב,                                                                  
מרכז אינג'אז
 
מצורך מסמך הניתוח

צור קשר

 נצרת 

 ת.ד 50724 , מיקוד 16000 

 טלפון : 04-6566572  פקס : 077-4320886

 injaz@injaz.org.il 

מפת הגעה למשרד