הגדלת רווחת התושבים ביישובים הערביים
בתוך הרשויות
הקודם
הבא

פורום ראשי רשויות

הפורום פועל משנת 2011 ונחשב כספינת הדגל של מרכז אינג'אז המשמש כפלטפורמה מקצועית שמפגישה אחת לרבעון מעל 45 ראשי רשויות ופקידים בכירים למען פיתוח ובניית תשתיות מקצועיות בקרב השלטון המקומי הערבי.

וועדות מלוות

מרכז אינג'אז מוביל שתי וועדות מלוות בתחומי החינוך והסביבה שמהוות גוף מטרייה יציג לרשויות המקומיות הערביות. פעילותן תענה על מספר צרכים ומרכזיים בדרך לקידום טיפול מסודר וארוך-טווח באתגרים ובייצור הזדמנויות כלכליות-חברתיות בשני התחומים.

שירותים ופרוייקטים

מרכז אינג'אז מציע מספר שירותים מובנים ומבוססים על כלים גנריים ותכניות עבודה מפורטות, הייעודיים לבניית יכולות, ידע ומיומנויות על -ידי הקמה וקידום תשתיות ארגוניות והטמעת כלים ניהוליים מתקדמים לפיתוח כלכלי וארגוני בתוך הרשויות.

מנוע הצמיחה המקצועי של הרשויות המקומיות הערביות בישראל.

אינג'אז ("הישג" בערבית) הינה עמותה א-מפלגתית ללא מטרות רווח שנוסדה בשנת 2008 בהחלטה של הועד הארצי של ראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל, על ידי מר שאוקי ח'טיב- ראש ועד ראשי הרשויות דאז, ראשי רשויות ואקדמאיים. החלטה שבאה כבתגובה לתת-פיתוח של הרשויות המקומיות הערביות, ובמטרה לפתח ולהעצים את יכולות הרשויות למען קידום איכות החיים ביישובים הערביים.

המשימה:

קידום מקצועיות וחדשנות ברשויות המקומיות הערביות על ידי בנייה ופיתוח הכלים והתשתיות לפיתוח כלכלי-חברתי, במטרה להגדיל את רווחת התושבים ביישובים הערביים, להביא לאיכות חיים טובה יותר לכל תושבי הרשויות הערביות, לסגור את הפער הסוציו-אקונומי בין ערבים ויהודים ולסלול את הדרך לחברה שוויונית יותר.

המטרה:

לקדם בניית תשתיות מקצועיות להתפתחות הקשר המקצועי ויחסי האמון ההדדיים בין השלטון הערבי המקומי לשלטון המרכזי והפקידות הממשלתית, על מנת לחזק את מעורבות ההנהגה המקומית הערבית בתהליכי קבלת החלטות של השלטון המרכזי ועל מנת לחזק את היכרות השלטון המרכזי עם הצרכים של הרשויות המקומיות הערביות.